مک بوک پرو

مک بوک پرو جدید

 

مک بوک پرو

مدل مک بوک پرو خود را شناسایی کنید

از این اطلاعات استفاده کنید تا متوجه شوید کدام مک بوک پرو دارید و در کجای تاریخچه مک بوک پرو قرار می گیرد.

مک بوک پرو 13 اینچ شما چندین ابزار برای کمک به شناسایی آن فراهم می کند.

ساده ترین گزینه About This Mac است که با انتخاب About This Mac از منوی اپل در گوشه سمت چپ بالای صفحه در دسترس است.

دیگری برنامه اطلاعات سیستم است. با نحوه استفاده از این ابزارها برای شناسایی مک خود آشنا شوید.

اگر مک خود را ندارید یا راه اندازی نمی شود، به جای آن از یکی از این راه حل ها استفاده کنید:

شماره سریال چاپ شده در قسمت زیرین Mac خود را در نزدیکی علائم نظارتی پیدا کنید.

همچنین روی بسته بندی اصلی، در کنار برچسب بارکد قرار دارد. سپس می توانید آن شماره سریال را در صفحه Check Coverage وارد کنید تا مدل خود را پیدا کنید.

لیست مدل های مک بوک پرو

مدل‌های مک‌بوک پرو بر اساس سالی که معرفی شدند سازمان‌دهی می‌شوند و از جدیدترین آنها شروع می‌شود

مک بوک پرو

 مک بوک پرو MacBook Pro (14-inch, 2021)

Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro18,3, MacBookPro18,4
Part Numbers: MKGP3xx/A, MKGQ3xx/A, MKGR3xx/A, MKGT3xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (14-inch, 2021)
User Guide: MacBook Pro (14-inch, 2021)

مک بوک پرو

مک بوک پرو MacBook Pro (16-inch, 2021)

Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro18,1, MacBookPro18,2
Part Numbers: MK183xx/A, MK193xx/A, MK1A3xx/A, MK1E3xx/A, MK1F3xx/A, MK1H3xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (16-inch, 2021)
User Guide: MacBook Pro (16-inch, 2021)

2020

مک بوک پرو

مک بوک پرو MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)

Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro17,1
Part Numbers: MYD83xx/A, MYD92xx/A, MYDA2xx/A, MYDC2xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)

مک بوک پرو

مک بوک پروMacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports)

Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro16,3
Part Numbers: MXK32xx/A, MXK52xx/A, MXK62xx/A, MXK72xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports)

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro16,2
Part Numbers: MWP42xx/A, MWP52xx/A, MWP62xx/A, MWP72xx/A, MWP82xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports)

2019

مک بوک پرو

MacBook Pro (16-inch, 2019)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro16,1, MacBookPro16,4
Part Numbers: MVVJ2xx/A, MVVK2xx/A, MVVL2xx/A, MVVM2xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (16-inch, 2019)
User guide: MacBook Pro (16-inch, 2019)

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro15,4
Part Numbers: MUHN2xx/A, MUHP2xx/a, MUHQ2xx/A, MUHR2xx/A, MUHR2xx/B
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)

مک بوک پرو

MacBook Pro (15-inch, 2019)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro15,1, MacBookPro15,3
Part Numbers: MV902xx/A, MV912xx/A, MV922xx/A, MV932xx/A, MV942xx/A, MV952xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (15-inch, 2019)
User Guide: MacBook Pro (15-inch, 2019)

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro15,2
Part Numbers: MV962xx/A, MV972xx/A, MV982xx/A, MV992xx/A, MV9A2xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports)

2018

مک بوک پرو

MacBook Pro (15-inch, 2018)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro15,1
Part Numbers: MR932xx/A, MR942xx/A, MR952xx/A, MR962xx/A, MR972xx/A, MUQH2xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (15-inch, 2018)
User Guide: MacBook Pro (15-inch, 2018) 

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro15,2
Part Numbers: MR9Q2xx/A, MR9R2xx/A, MR9T2xx/A, MR9U2xx/A, MR9V2xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports)

2017

مک بوک پرو

MacBook Pro (15-inch, 2017)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro14,3
Part Numbers: MPTR2xx/A, MPTT2xx/A, MPTU2xx/A, MPTV2xx/A, MPTW2xx/A, MPTX2xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (15-inch, 2017)
User Guide: MacBook Pro (15-inch, 2017)

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 ports)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro14,2
Part Numbers: MPXV2xx/A, MPXW2xx/A, MPXX2xx/A, MPXY2xx/A, MQ002xx/A, MQ012xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 ports)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 ports)

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro14,1
Part Numbers: MPXQ2xx/A, MPXR2xx/A, MPXT2xx/A, MPXU2xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports)

2016

مک بوک پرو

MacBook Pro (15-inch, 2016)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro13,3
Part Numbers: MLH32xx/A, MLH42xx/A, MLH52xx/A, MLW72xx/A, MLW82xx/A, MLW92xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (15-inch, 2016)
User Guide: MacBook Pro (15-inch, 2016)

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro13,2
Part Numbers: MLH12xx/A, MLVP2xx/A, MNQF2xx/A, MNQG2xx/A, MPDK2xx/A, MPDL2xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports)

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports)
Colors: Silver, space gray
Model Identifier: MacBookPro13,1
Part Numbers: MLL42xx/A, MLUQ2xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports)

2015

مک بوک پرو

MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
Model Identifier: MacBookPro11,4, MacBookPro11,5
Part Number: MJLQ2xx/A, MJLT2xx/A, MJLU2xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
User Guide: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)

مک بوک پرو

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)
Model Identifier: MacBookPro12,1
Part Numbers: MF839xx/A, MF840xx/A, MF841xx/A, MF843xx/A
Tech Specs: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)
User Guide: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)

2014

مک بوک پرو

MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)
Model Identifier: MacBookPro11,2, MacBookPro11,3
Part Number: MGXC2xx/A, MGXA2xx/A
Newest compatible operating system: macOS Big Sur 11.6
Tech Specs: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)
User Guide: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)

مک بوک پرو

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)
Model Identifier: MacBookPro11,1
Part Numbers: MGX72xx/A, MGX82xx/A, MGX92xx/A
Newest compatible operating system: macOS Big Sur 11.6
Tech Specs: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)
User Guide: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)

2013

مک بوک پرو

MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)
Model Identifier: MacBookPro11,2, MacBookPro11,3
Part Number: ME293xx/A, ME294xx/A
Newest compatible operating system: macOS Big Sur 11.6
Tech Specs: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)
User Guide: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)

مک بوک پرو

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)
Model Identifier: MacBookPro11,1
Part Numbers: ME864xx/A, ME865xx/A, ME866xx/A
Newest compatible operating system: macOS Big Sur 11.6
Tech Specs: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)
User Guide: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)

مک بوک پرو

MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)
Model Identifier: MacBookPro10,1
Part Numbers: ME664xx/A, ME665xx/A
Newest compatible operating system: macOS Catalina 10.15.7
Tech Specs: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)
User Guide: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)

مک بوک پرو

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013)
Model Identifier: MacBookPro10,2
Part Numbers: MD212xx/A, ME662xx/A
Newest compatible operating system: macOS Catalina 10.15.7
Tech Specs: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013)
User Guide: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013)

2012

مک بوک پرو

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)
Model Identifier: MacBookPro10,2
Part Numbers: MD212xx/A, MD213xx/A
Newest compatible operating system: macOS Catalina 10.15.7
Tech Specs: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)
User Guide: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)

مک بوک پرو

MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012)
Model Identifier: MacBookPro10,1
Newest compatible operating system: macOS Catalina 10.15.7
Tech Specs: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012)
User Guide: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012)

مک بوک پرو

MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)
Model Identifier: MacBookPro9,1
Part Numbers: MD103xx/A, MD104xx/A
Newest compatible operating system: macOS Catalina 10.15.7
Tech Specs: MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)
User Guide: MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
Model Identifier: MacBookPro9,2
Part Numbers: MD101xx/A, MD102xx/A
Newest compatible operating system: macOS Catalina 10.15.7
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)

2011

مک بوک پرو

MacBook Pro (17-inch, Late 2011)
Model Identifier: MacBookPro8,3
Part Number: MD311xx/A
Newest compatible operating system: macOS High Sierra 10.13.6
Tech Specs: MacBook Pro (17-inch, Late 2011)

مک بوک پرو

MacBook Pro (15-inch, Late 2011)
Model Identifier: MacBookPro8,2
Part Numbers: MD322xx/A, MD318xx/A
Newest compatible operating system: macOS High Sierra 10.13.6
Tech Specs: MacBook Pro (15-inch, Late 2011)
User Guide: MacBook Pro (15-inch, Late 2011)

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, Late 2011)
Model Identifier: MacBookPro8,1
Part Numbers: MD314xx/A, MD313xx/A
Newest compatible operating system: macOS High Sierra 10.13.6
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, Late 2011)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, Late 2011)

مک بوک پرو

MacBook Pro (17-inch, Early 2011)
Model Identifier: MacBookPro8,3
Part Number: MC725xx/A
Newest compatible operating system: macOS High Sierra 10.13.6
Tech Specs: MacBook Pro (17-inch, Early 2011)

مک بوک پرو

MacBook Pro (15-inch, Early 2011)
Model Identifier: MacBookPro8,2
Part Numbers: MC723xx/A, MC721xx/A
Newest compatible operating system: macOS High Sierra 10.13.6
Tech Specs: MacBook Pro (15-inch, Early 2011)
User Guide: MacBook Pro (15-inch, Early 2011)

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, Early 2011)
Model Identifier: MacBookPro8,1
Part Numbers: MC724xx/A, MC700xx/A
Newest compatible operating system: macOS High Sierra 10.13.6
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, Early 2011)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, Early 2011)

2010

مک بوک پرو

MacBook Pro (17-inch, Mid 2010)
Model Identifier: MacBookPro6,1
Part Number: MC024xx/A
Newest compatible operating system: macOS High Sierra 10.13.6
Tech Specs: MacBook Pro (17-inch, Mid 2010)

مک بوک پرو

MacBook Pro (15-inch, Mid 2010)
Model Identifier: MacBookPro6,2
Part Numbers: MC373xx/A, MC372xx/A, MC371xx/A
Newest compatible operating system: macOS High Sierra 10.13.6
Tech Specs: MacBook Pro (15-inch, Mid 2010)

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, Mid 2010)
Model Identifier: MacBookPro7,1
Part Numbers: MC375xx/A, MC374xx/A
Newest compatible operating system: macOS High Sierra 10.13.6
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, Mid 2010)

2009

مک بوک پرو

MacBook Pro (17-inch, Mid 2009)
Model Identifier: MacBookPro5,2
Part Number: MC226xx/A
Newest compatible operating system: OS X El Capitan 10.11.6
Tech Specs: MacBook Pro (17-inch, Mid 2009)
User Guide: MacBook Pro (17-inch, Mid 2009)

مک بوک پرو

MacBook Pro (15-inch, Mid 2009)
Model Identifier: MacBookPro5,3
Part Numbers: MB985xx/A, MB986xx/A
Newest compatible operating system: OS X El Capitan 10.11.6
Tech Specs: MacBook Pro (15-inch, Mid 2009)
User Guide: MacBook Pro (15-inch, Mid 2009)

مک بوک پرو

MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009)
Model Identifier: MacBookPro5,3
Part Number: MC118xx/A
Newest compatible operating system: OS X El Capitan 10.11.6
Tech Specs: MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009)
User Guide: MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009)

مک بوک پرو

MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)
Model Identifier: MacBookPro5,5
Part Numbers: MB991xx/A, MB990xx/A
Newest compatible operating system: OS X El Capitan 10.11.6
Tech Specs: MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)
User Guide: MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)

مک بوک پرو

MacBook Pro (17-inch, Early 2009)
Model Identifier: MacBookPro5,2
Part Number: MB604xx/A
Newest compatible operating system: OS X El Capitan 10.11.6
Tech Specs: MacBook Pro (17-inch, Early 2009)
User Guide: MacBook Pro (17-inch, Early 2009)

2008

مک بوک پرو

MacBook Pro (15-inch, Late 2008)


Model Identifier: MacBookPro5,1
Part Number: MB470xx/A, MB471xx/A
Newest compatible operating system: OS X El Capitan 10.11.6
Tech Specs: MacBook Pro (15-inch, Late 2008)
User Guide: MacBook Pro (15-inch, Late 2008)

مک بوک پرو

MacBook Pro (17-inch, Early 2008)


Model Identifier: MacBookPro4,1
Part Number: MB166xx/A
Newest compatible operating system: OS X El Capitan 10.11.6
Tech Specs: MacBook Pro (17-inch, Early 2008)
User Guide: MacBook Pro (17-inch, Early 2008)

مک بوک پرو

MacBook Pro (15-inch, Early 2008)


Model Identifier: MacBookPro4,1
Part Number: MB133xx/A, MB134xx/A
Newest compatible operating system: OS X El Capitan 10.11.6
Tech Specs: MacBook Pro (15-inch, Early 2008)
User Guide: MacBook Pro (15-inch, Early 2008)

 

 

 

macbook
ارسال دیدگاه